Αυτοβελτίωση, Αυτογνωσία- Αυτοεκτίμηση

«Είμαι εγώ και είμαι εντάξει!»

image.w174h200f3 «Σ’ όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει κανείς όπως εγώ.

Υπάρχουν άνθρωποι, που έχουν κάποια κομμάτια σαν τα δικά μου, αλλά κανείς δεν είναι ακριβώς όπως εγώ.

Επομένως, οτιδήποτε προέρχεται από μένα είναι αυθεντικά δικό μου, επειδή το επέλεξα μόνος.

Μου ανήκει οτιδήποτε σχετικά με ‘μένα.

Το σώμα μου- κι ό,τι κάνει,

το μυαλό μου- κι όλες οι σκέψεις κι οι ιδέες  μου,

τα μάτια μου- κι οι εικόνες όλων όσων βλέπω,

τα συναισθήματά μου- ό,τι κι αν είναι…

θυμός, χαρά, απογοήτευση, αγάπη, απελπισία, ενθουσιασμός,

το στόμα μου- κι όλες οι λέξεις, που βγαίνουν απ’ αυτό…

ευγενικές, γλυκές ή σκληρές, σωστές ή λανθασμένες,

η φωνή μου- δυνατή ή απαλή.

Και όλες μου οι πράξεις, είτε προς τους άλλους, είτε προς εμένα…

Μου ανήκω κι επομένως μπορώ να με φτιάξω.

Είμαι εγώ και είμαι εντάξει!»

 

Virginia Satir

Advertisements